Trending Stories
=Menu

bestandsassociaties

Software rot en de Windows registry

1 comment

De registry ofwel het register in de computer is een database in het hart van alle Windows besturingssystemen, waar in [...]