Trending Stories
=Menu

Nationale Politie Virus

KLPD-VIRUS

2 comments

Wat is het KLPD-virus en Nationale Politievirus? Het KLPD-virus is een vernieuwde variant van het Reveton en Kovter gijzelvirus. Deze [...]