Trending Stories
=Menu

STL

ENCRYPTIE

16 comments

Encryptie maakt het mogelijk om alle bestanden en ook communicatiebestandjes (chatgesprekken, emails, videochats) te beschermen door deze te versleutelen. Door [...]