Trending Stories
De nederlandse referentie voor pc utilities, antivirus en aanverwante zaken.
=Menu

Pc onderhoud

Pc onderhoud is één van de belangrijkste zaken die u moet doen wanneer u een nieuwe computer heeft gekocht om zo een trage computer in de toekomst te vermijden. Dit is belangrijk, omdat als u uw pc gebruikt, uw computer met de tijd steeds “vuiler” en ouder wordt. U moest eens weten hoeveel pc ellende en discussies in feite onnodig zijn geweest als men gewoon normaal computer onderhoud zou hebben gepleegd. Dus hoe kunt u uw computer schoon en up-to-date houden? Deze post gaat u uitleggen over hoe uw pc kunt opschonen en hoe u uw systeem update. Verder leggen we uit hoe een tool als [onderhoudtool] u kan helpen bij deze onderhoudstaken.

Computer onderhoud

Computer onderhoud: belangrijkDe volgende elementen worden na verloop van tijd vervuild: het Windows Register en uw harddisk.
Deze elementen moeten worden onderhouden, wilt u pc problemen voorkomen.

Het Windows Register
In het kort: het Windows register is het brein van uw computer. Alles wat betrekking heeft op computer instellingen zijn hier vastgelegd.
Windows en programmas die geinstalleerd zijn op uw computer gebruiken het Windows Register om belangrijk systeem informatie of software instellingen op te halen of op te slaan.
Het Windows register speelt dus een cruciale rol, in Windows, als het gaat om stabiliteit en pc performance.

Naarmate u meer programmas op uw pc instaleert, worden er meer elementen in het Windows Register toegevoegd en verwijderd. Hierdoor raakt het Windows Register gefragmenteerd.
Als het register gefragmenteerd is en er staan ook nog eens heel veel elementen in het register dan wordt het opzoeken van belangrijke informatie steeds langzamer.
Dit leidt tot een trage computer. Ook zijn er programmas die fouten maken in het Windows Register. Deze programa wijzigen of verwijderen elementen die eigenlijk niet aangeraakt mogen worden.
Dit resulteert uit eindelijk in Software errors. Daarom is het belangrijk bij het computer onderhoud het Windows Register op te schonen.

Let op: omdat het Windows Register een cruciale rol speelt, biedt microsoft u niet de mogelijkheid om zelf het Windows Register op te schonen.
De PowerSuite bevat een registry cleaner, een programma gespecialiseerd in het opschonen en defragmenteren van het Windows Register.
[onderhoudtool] controleerd uw systeem op register fouten en hersteld deze automatisch.

Harddisk
Net zoals als bij het Windows Register moet u harddisk ook opgeschoond worden. Indien uw harddisk vol is kan Windows geen gebruik meer maken van het zo genaamde Virtuele geheugen.
Dit leidt snel tot geheugen problemen. Ook zal het opstarten van programmas langzamer worden. Dit omdat het zoeken naar benodigde bestanden om een programma op te starten veel meer tijd kosten dan normaal.
De Powersuite heeft om dit probleem op te lossen een tool dat [speedtool] heet. SpeedupMyPc biedt de mogelijkheid om: harddisk op te schonen en te defragmenteren.
Maar dit niet alleen, SpeedUpMyPc is een programma gespecialiseerd in het optimaliseren van uw pc. Automatisch wordt Windows geconfigureerd om Windows te optimzaliseren.

Pc onderhoud van drivers

Vanaf het moment dat u uw computer heeft gekocht werkt u eigenlijk al met oude drivers.
Dit komt omdat er voordurend nieuwe driver versie worden gepubliseerd. Met elke nieuwe driver versie, worden hardware problemen opgelost en vaak worden de taken in de driver efficienter uitgevoerd.
Het is dus belangrijk uw drivers up-to-date te houden om zo harware problemen te voorkomen en te kunnen genieten van de maximale hardware performance.
Ook hier heeft Powersuite een oplossing voor. Met een [drivertook], scant hij uw systeem op oude drivers en indien er een nieuwe driver versie ter beschikking is wordt die automatisch gedownload en geinstalleerd.

Conclusie

Computer onderhoud is een belangrijke taak. Als u alle taken handmatig zou willen doen, kost u dat veel tijd en heeft u de nodige computer ervaring nodig.
Daarom is een programma zoals Powersuite een ideale oplossing. Het voert alle belangrijke pc onderhoudstaken in één keer uit en geen computer ervaring is er voor nodig.

[onderhoud]