Trending Stories
=Menu

windows login manager

exe

WINLOGON.EXE

2 comments

Hoewel winlogon.exe normaliter een legitiem Windows proces is, wordt deze naam veel misbruikt door malware en spyware. Over het algemeen [...]