Trending Stories
=Menu

maidsafe

SAFE NETWORK

1 comment

Wat is het SAFE Network? Het is een decentraal peer to peer netwerk voor versleutelde dataopslag en communicatie met behulp [...]