Trending Stories
=Menu

Registry

CRAP CLEANER

6 comments

Wat is crap cleaner voor iets? Crap cleaner wordt veel aanbevolen en besproken op allerlei computer forums. Dit komt omdat [...]

Software rot en de Windows registry

1 comment

De registry ofwel het register in de computer is een database in het hart van alle Windows besturingssystemen, waar in [...]