Trending Stories
=Menu

task manager

exe

Taskmgr.exe

3 comments

Wat is Taskmgr.exe ? Taskmgr.exe staat voor de Windows Task Manager (Taakbeheer). Dit is een Windows applicatie voor het beheren [...]